พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
นายบัน คี มุน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
Dr. Jeffrey Sachs
ดร.ชามชัด อัคห์ตาร์ เลขาธิการ UNESCAP
H.E. Mr. Macharia Kamau
Dr. Stefanos Fotiou
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
ดร.วีรชัย พลาศรัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา