facebook share
facebook share
ดร.วิรไท สันติประภพ

บทสรุปการให้สัมภาษณ์ นาย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดย ทางสถานีโทรทัศน์แชนแนล นิวส์เอเชีย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560