facebook share
facebook share
ดร.วิรไท สันติประภพ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ปาฐกถาหัวข้อ “เศรษฐกิจการเงินไทยท่ามกลางความท้าทายยุค 4.0” ในงานสัมมนา “มองหาอนาคต…ยุค 4.0” จัดโดยสภาธุรกิจไทย-จีน