facebook share
facebook share
รายการธรรมชาติมาหานคร
คลายสงสัยทุกปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณจากป่ามาสู่เมือง เพื่อความเข้าใจร่วมกันถึงต้นเหตุที่แท้จริง ของปัญหา กับ "ศศิน เฉลิมลาภ" ผู้อุทิศตนพิทักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทางนิวทีวี
ชมรายการทั้งหมดได้ที่
19 มีนาคม 2560
รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต
 
12 มีนาคม 2560
Edwin Wiek หัวใจเพื่อสัตว์ป่า
 
5 มีนาคม 2560
Edwin Wiek หัวใจเพื่อสัตว์ป่า
 
26 กุมภาพันธ์ 2560
“แม่น้ำโขง” มีขนาดใหญ่เป็นรองเพียงแม่น้ำอเมซอน “แม่น้ำโขง” เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก “แม่น้ำโขง” เป็นแหล่งอาหารของคนอย่างน้อย 60 ล้านคนตลอดลุ่มน้ำ “แม่น้ำโขง” เป็นสายน้ำแห่งจิตวิญญาณและแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการเสนอให้ระเบิดแก่งแม่น้ำโขงเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 
19 กุมภาพันธ์ 2560
“แม่น้ำโขง” มีขนาดใหญ่เป็นรองเพียงแม่น้ำอเมซอน “แม่น้ำโขง” เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก “แม่น้ำโขง” เป็นแหล่งอาหารของคนอย่างน้อย 60 ล้านคนตลอดลุ่มน้ำ “แม่น้ำโขง” เป็นสายน้ำแห่งจิตวิญญาณและแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการเสนอให้ระเบิดแก่งแม่น้ำโขงเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 
12 กุมภาพันธ์ 2560
รายการธรรมชาติมาหานคร พามาลงพื้นที่ชุมชนบางบ่อ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ร่วมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดเลนด้วยกำแพงธรรมชาติ จากไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อช่วยในการฟื้นฟูป่าชายเลนและระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์กลับมาดังเดิม รวมถึงร่วมพูดคุยกับ ผอ.บุญช่วย อรรถวรรธน ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งเกี่ยวกับรูปแบบการปักแนวไม้ไผ่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆและผลสำเร็จที่ผ่านมาจากการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ต่าง ๆ
 
5 กุมภาพันธ์ 2560
"ถ้าจะอนุรักษ์ป่าไม้ ต้องใช้ไม้กันเยอะ ๆ" อาจดูแย้งกับหลักการหรือหลักคิดความเชื่อที่เข้าใจกัน กว่า 20 ปีที่ประเทศไทยประกาศปิดป่า จากวิกฤตป่าถูกทำลายอย่างหนักทำให้ได้พื้นที่ป่าอนุรักษ์กลับคืนมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ แต่กฎเกณฑ์ในการห้ามตัด ห้ามใช้ไม้ส่งผลให้ผู้คนไม่เกิดแรงจูงใจในการหันมาปลูกต้นไม้ การสนับสนุนให้คนหันมาใช้ไม้กันเยอะ ๆ เป็นส่วนหนึ่งในกลไกของ "ป่าเศรษฐกิจ" ที่กระตุ้นใช้ทั้งชาวบ้านตลอดจนเอกชนหันมาปลูกต้นไม้อย่างจริงจังมากขึ้น
 
29 มกราคม 2560
แม่น้ำแม่กลองที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยจำนวนมากนั้น มีแหล่งกำเนิดต้นน้ำมาจากชุมชนแม่กลองน้อย แม่กลองใหญ่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และถูกประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จากอาชีพเกษตรกรรมในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวของชาวบ้านทำให้มีการใช้สารเคมีและมีผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ำ จนกระทั่งโครงการวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตกเข้าให้องค์ความรู้ในการปลูกกาแฟซึ่งมีความเหมาะสมกับภูมิ ประเทศ
 
22 มกราคม 2560
กรณีป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เคยถูกคณะกรรมการมรดกโลกระบุให้เป็นมรดกโลกในภาวะอันตรายในขณะเดียวกันยังมีความพยายามผลักดันเสนอให้สถานที่ทางธรรมชาติอื่น ๆ ขึ้นบรรจุเป็นมรดกโลกเพิ่มเติม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติมาพูดคุยอย่างเปิดอกถึงปัญหาข้อบกพร่องที่ผ่านมาและนโยบายสำหรับการแก้ปัญหา
 
15 มกราคม 2560
ประเทศไทยมีผืนป่าที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอยู่ 2 แห่ง นั่นคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ซึ่งได้รักษาแหล่งมรดกโลกมาจนถึงทุกวันนี้ รายการธรรมชาติมาหานครได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ บุคคลสำคัญในการนำผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ให้เป็น #มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
 
8 มกราคม 2560
หลังจากเดินเท้าลุยเข้าไปในป่าลึกแล้วปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่กลางป่าจนสำเร็จ ท่ามกลางเสียงพริ้วไหวของแมกไม้และเสียงร้องของบรรดาสรรพสัตว์แต่ปราศจากการรับรู้ของผู้คนภายนอก ชีวิตของพวกเขาที่แขวนไว้กับเชือกเก่า ๆ กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้น แม้การทำงานที่มีผลตอบแทนไม่เอื้อต่อการสร้างฐานะความมั่งคงให้กับชีวิตของผู้ช่วยนักวิจัยโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก แต่พวกเขายังให้หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก...
 
1 มกราคม 2560
ความเคยชินของนักท่องเที่ยว เมื่อมาอุทยานแห่งชาติและพบเห็นสัตว์ป่าก็มักจะมีของกินให้สัตว์พวกนั้นอาจเป็นเพราะความสงสาร เห็นใจ หรืออยากให้มันมาใกล้ ๆ โดยไม่คาดคิดถึงผลที่เสียต่างๆที่กำลังจะตามมาอีกมากมาย กลุ่มรักษ์เขาใหญ่นั้นได้เห็นปัญหาเหล่านั้น และได้มีการรวมตัวกับเครือข่ายต่างๆในการรณรงค์และออกแบบปฏิบัติการ 4 ม. ขึ้นมา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้โดยไม่ทำร้ายสัตว์ป่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 
25 ธันวาคม 2559
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นที่รู้จักในวงกว้างของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกสบาย และคงทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากมีหลากหลายกลุ่มร่วมกันรักษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไว้ ทั้งเจ้าหน้าที่และภาคประชาชนหนึ่งในนั้นก็มีกลุ่มที่ชื่อว่า กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ ที่ทำหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักท่องเที่ยวและสิ่งทำต่างๆที่พวกเขาพอจะสามารถปกป้องอุทยานแห่งนี้ไว้ได้
 
18 ธันวาคม 2559
ในห้วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยยังมีประชาชนหลั่งไหลไปยังบริเวณสนามหลวงและพระบรมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณของประชาชนจำนวนมาก ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะจำนวนมหาศาลที่ส่งผลโดยตรงต่อทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดการรวมตัวกันของเหล่าบรรดาจิตอาสาและอีก 3 องค์กรเป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร VOLUNTEERS FOR DAD ขึ้น
 
11 ธันวาคม 2559
คุณค่าของต้นไม้ใหญ่ในเมืองจำนวนมากถูกมองข้ามจากสังคมทั้งตั้งใจและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การตัดแต่งผิดวิธีนำมาซึ่งความสูญเสียต้นไม้ใหญ่อย่างน่าเสียดาย “รุกขกร” อาชีพที่มีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้ทุกมิติ ต้นไม้ใหญ่ในเมืองจำนวนมากถูกช่วยชีวิตไว้โดยรุกขกร แต่น้อยคนนักที่รู้จักอาชีพนี้อย่างแท้จริง ธรรมชาติมาหานครจะพาไปพูดคุยและดูวิธีการทำงานของพวกเขาหากคุณเป็นคนรักต้นไม้
 
7 ธันวาคม 2559
โลกของเราประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ มีบทบาทและหน้าที่ในระบบนิเวศแตกต่างกันไป กลุ่ม Siamensis ได้ทำดัชนีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเป็นคลังความรู้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไปซึ่งได้มีช่องทางต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องสิ่งมีชีวิตทั้งที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์เอง
 
27 พฤศจิกายน 2559
ธรรมชาติมาหานครพาไปที่กับทุ่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องคลอดของสิ่งมีชีวิตวัฏจักรของน้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศซึ่งหมุนเวียนไปตามฤดูกาล และดำน้ำตามหาปลาชนิดหนึ่งซึ่งกลับมาสู่ระบบนิเวศทุ่งน้ำจืดอีกครั้งหลังจากสูญหายไปกว่า 50 ปี
 
20 พฤศจิกายน 2559
ยังคงสนทนากับอาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ ในประเด็นโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะถูกระงับโครงการ ท่ามกลางคำถามถึงความคุ้มค่าและประเด็นชวนให้สงสัยในการก่อสร้างหลายประการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและทางออกที่นำไปสู่การรักษาปกป้องแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง
 
16 พฤศจิกายน 2559
เหตุผลในการผลักดันโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามีการอ้างถึงความจำเป็นที่ (ดูเหมือนจะ) คุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้น ประเด็นการสร้างโครงการนี้เป็นที่น่ากังขาและมีข้อสงสัยจากหลายฝ่าย ตั้งข้อสังเกตและร่วมกันคิดพิจารณาในหลายเรื่อง
 
6 พฤศจิกายน 2559
การดู ท้องฟ้ามีมานาน ในปัจจุบันนอกจากการดูก้อนเมฆ รูปทรงต่าง ๆ เพื่อเป็นไปตามจินตนาการแล้ว หลักการทางวิทยาศาสตร์ ก็ทำให้สามารถพยากรณ์ลมฟ้าอากาศ ได้ค่อนข้างแม่นยำ แต่ศาสตร์เหล่านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักและมีการศึกษาไม่มากนัก มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อโลกของเรา โดยเฉพาะเมฆนั้นยังมีผลต่อสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 
30 ตุลาคม 2559
จากประสบการณ์ในการเป็นข้าราชการ ป่าไม้ มานานหลายปี คุณพงศา ชูแนม พบว่า แม้จะมีการป้องกันปราบปรามต่อการทำผิดอย่างไร ป่าก็ยังถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดความคิดในการ รักษาป่า ที่ยั่งยืนกว่าเป็นที่มาของ “ธนาคารต้นไม้” ทรัพย์สินมีชีวิตที่จูงใจให้คนมีส่วนร่วมในการหันมาปลูกต้นไม้จนกลายเป็นป่าและดูแลรักษาเช่นเดียวกับทรัพย์สินของตัวเอง ธนาคารต้นไม้ คืออะไร ท่านสามารถปลูกทรัพย์สินมีชีวิตได้หรือไม่
 
23 ตุลาคม 2559
คลังก๊าซ ใจกลางชุมชน
 
17 ตุลาคม 2559
มายาคติ ความจริงเรื่องพลังงาน
 
9 ตุลาคม 2559
สัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอถึงความสุ่มเสี่ยงของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่อาจจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรง ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่รอบ ๆ สัปดาห์นี้ อ.ศศิน เฉลิมลาภ และ คุณสนธิ คชวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมยังคงลงพื้นที่ติดตามพิสูจน์ถึงการตั้งอยู่ของนิคมฯ ในระยะเวลา 30 กว่าปี ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการกัดเซาะชายหาด มลภาวะทางอากาศ ทางน้ำ และสารพิษที่ปะปนไปกับอาหารจากทะเล
 
2 ตุลาคม 2559
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว อีกด้านหนึ่ง การก่อเกิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้สร้างผลกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านในด้านความปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง ความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุร้ายขึ้นอีกในอนาคต จะมีโอกาสมากน้อยเพียงใด
 
25 กันยายน 2559
กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 2
 
18 กันยายน 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ เดินทางมาที่ทำการของกลุ่มใบไม้ จังหวัดนครนายก ร่วมพูดคุยกับเยาวชนกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวในหลากหลายอาชีพ เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป
 
11 กันยายน 2559
จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทางสถานีโทรทัศน์นิวทีวี ช่อง 18 ได้ร่วมกับ SCG จัดโครงการนิวทีวีรักษ์น้ำ ซึ่งได้มอบถังเก็บน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก จ.นครราชสีมา เนื่องจาก ต.ชีวึก เป็นตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาและไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน และได้จัดเสวนาให้ความรู้ในการรักษาแหล่งน้ำ 
 
4 กันยายน 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ เดินทางมา จังหวัดนครสวรรค์ พูดคุยกับ คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางสังคม “....ผมไม่ต้องการอนุรักษ์ ผมต้องการทำลาย มีที่ดินผมขาย มีป่าไม้ผมถาง...” ท่อนหนึ่งของบทเพลงเนื้อหาประชดประชันแผดดังขึ้นบริเวณริมแม่น้ำยมในยามบ่ายของวันที่ไอร้อนจากแสงแดดเผาอารมณ์ให้ฮึกเหิม เคล้าไปกับท่วงทำนองและน้ำเสียงดุดันเร้าใจ
 
28 สิงหาคม 2559
“บึงบอระเพ็ด” ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน
 
21 สิงหาคม 2559
ธรรมชาติมาหานครมาพูดคุยกับ อ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ซึ่งได้เปิดรับบริจาคเงินจำนวนหนึ่งในการซื้อที่ดินข้างพิพิธภัณฑ์ไว้ไม่ให้เกิดโครงการสร้างตึกสูง 8 ชั้นมาบดบังทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติเหนือกาลเวลาให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป และในตอนนี้ อ.วราพร สุรวดี ได้ทำสำเร็จแล้ว
 
14 สิงหาคม 2559
พบกับทางออกของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ด้วยวิธีการที่ทำได้จริงและทำได้เลย โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล และไม่ต้องจำนนกับน้ำรอระบายแต่อย่างใด อ.ศศิน เฉลิมลาภ พร้อมกับ รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ ผศ.ดร.สิตางคุ์ พิลัยหล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 
8 สิงหาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ พร้อมกับ รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และผศ.ดร.สิตางคุ์ พิลัยหล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำจะเดินทางไปยังบริเวณระบบระบายน้ำจุดสำคัญ เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหา พร้อมกับคลี่คลายประเด็นที่ผู้คนต่างสงสัยว่า เหตุใดเมื่อฝนตก แล้วน้ำต้องท่วมขังทุกครั้ง รวมถึงคำว่า “น้ำรอระบาย” เป็นความจริงที่คนกรุงเทพฯต้องยอมรับชะตากรรมหรือไม่
 
31 กรกฎาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับ คุณมาโนช พุฒตาล ที่บ้านเกิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านบทเพลงสะท้อนวิถีชีวิตริมสายน้ำ ตั้งแต่เล็กจนโตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำมาอย่างมากมาย
 
24 กรกฎาคม 2559
“น้าหงา” ได้บอกเล่าผ่านรายการธรรมชาติมาหานครว่า ครั้งหลังออกจากป่า บทเพลงที่สร้างขึ้นมาล้วนได้รับแรงบันดาลในมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น
 
17 กรกฎาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ มาพูดคุยกับ ทนายความ ศรีสุวรรณ จรรยา ผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในคดีมวลชน และคดีความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่คิดค่าวิชาชีพแต่อย่างใด
 
10 กรกฎาคม 2559
3 กรกฎาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ และ คุณกมล นวลใย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (24 พค.59) เดินทางเข้าไปยังชุมชนในป่าแก่งกระจาน เพื่อไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หลังจากทางอุทยานฯใช้วิธีการจัดการอย่างมีระบบและมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้ ป่า คนในป่า และเจ้าหน้าที่ อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ขัดแย้ง ความหวังที่ประเทศไทยจะมีมรดกโลกทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง จึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริง
 
26 มิถุนายน 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ เดินทางมายัง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พูดคุยกับ ผู้หญิงแกร่งเมืองเพชรบุรี ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองไม่ให้นายทุนมาหาผลประโยชน์ และทำลายความเป็นธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ คุณสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีและชาวตำบลบ้านลาด และตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี
 
19 มิถุนายน 2559
การเข้ามาหาประโยชน์จากประมงพาณิชย์บริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนบ้านปากคลองเกลียว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่างไม่สนใจถึงระบบนิเวศในท้องทะเล ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน ปิยะ เทศแย้ม ได้รวบรวมชาวบ้านร่วมต่อสู้เพื่อรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลด้วยการทำประมงควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
12 มิถุนายน 2559
บ้านคลองน้อย ต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม เป็นป่าชายเลนในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำ­คัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) ซึ่งเป็น "ที่ดินประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" มีกฎหมายระบุชัดเจนว่า "ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการคลังก๊าซปิโตร­เลียมเหลว" แต่วันนี้ได้มีการสร้างคลังก๊าซแหลมใหญ่ขึ­้นในพื้นที่นี้ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่ว­ยงานซึ่งขัดแย้งกับข้อกฎหมายอย่างชัดเจน ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่ท­ี่ได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
 
5 มิถุนายน 2559
“แล้ง” แต่ “น้ำเยอะ” คือ วิกฤตภัยแล้งของเมืองสามน้ำ จ.สมุทรสงคราม เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้น
 
29 พฤษภาคม 2559
"ธรรมชาติมาหานคร" โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ พามาที่ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่ง­แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พูดคุยกับ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กับแนวคิดการออกแบบเพื่อโลก จากเศษวัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า­มาดีไซน์กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุที่สามารถใช้งานได้จริง มาร่วมเปลี่ยนขยะกองโตให้เป็นสิ่งของอันทร­งคุณค่ากับรายการ "ธรรมชาติมาหานคร"
 
22 พฤษภาคม 2559
หากมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะติดกับรั้วชุมชน อีกทั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญ ที่ใช้ผลิตน้ำประปาส่งให้คนกรุงเทพฯ กับอีก 3 จังหวัดใกล้เคียง คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น??? นอกจากสารพิษจากขยะที่สุ่มเสี่ยงปนเปื้อนไปกับแหล่งน้ำแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบัน โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 
15 พฤษภาคม 2559
เยี่ยมบ้าน คุณนิวัติ กองเพียร หรือที่รู้จักกันในนาม เกจินู๊ท ชื่อดังของเมืองไทยกับการมองธรรมชาติในมุมศิลปะอันทรงคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์เพื่อทำให้เกิดความรักในความงามของธรรมชาติที่ส่งผลถึงความรู้สึกในการรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่กับโลกนี้ตลอดไป
 
8 พฤษภาคม 2559
อ.ศศิน เฉลิมลาภ กับ ดร.ดนัย ทายตะคุ ภูมิสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสภาปัตยกรรมเชิงนิเวศ เดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไป อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อสำรวจความเปลี่ยนแปลงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฯ เมื่อมีการสร้างทางเลียบแม่น้ำ โดยอ้างถึงการป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชีวิตของผู้คนที่เคยผูกพันกับริมน้ำมาอย่างยาวนานกำลังจะเปลี่ยนไป ในรายการ ธรรมชาติมาหานคร ตอน จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2
 
1 พฤษภาคม 2559
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการสร้าง ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ฝั่ง กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แม่น้ำสายสำคัญของประเทศแห่งนี้ อ.ศศิน เฉลิมลาภ และ ดร.ดนัย ทายตะคุภูมิ สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสภาปัตยกรรมเชิงนิเวศ จะเดินทางไปสำรวจชีวิตแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ พร้อมกับการสนทนาที่ชวนให้คุณผู้ชมคิดร่วมกัน
 
24 เมษายน 2559
การเดินทางในชีวิตประจำวันของคนเมืองนั้น แต่ละวันต้องอยู่บนท้องถนนเป็นเวลาเท่าไรเสียเวลาไป-กลับ เกือบครึ่งวันเลยทีเดียว เพราะรถติดนั้นเป็นปัญหาในสังคมเมืองมานาน วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางฝ่าปัญหารถติดไปด้วยกัน
 
17 เมษายน 2559
แม้กลุ่มควันที่แผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ จากเหตุไฟไหม้บ่อขยะครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศไทย เมื่อปี 2557จะสลายลงแล้ว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงบ่อขยะ แพรกษา จ.สมุทรปราการ ยังไม่จบลง ความต้องการการเยียวยา เพราะสารพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคร้าย และมาตรการป้องกัน ไปจนถึงผลกระทบทางด้านจิตใจ ยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอนให้กับชุมชนรอบๆ บ่อขยะแพรกษา วันนี้พวกเขามีชีวิตอยู่กันอย่างไร และจะมีการจัดการอย่างไรกับบ่อขยะลักษณะเดียวกันนี้ที่มีกระจายอยู่เต็มทั่วประเทศ
 
10 เมษายน 2559
บางคนคงไม่คิดว่า “เศรษฐศาสตร์” จะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญหลากหลายมิติ ทางรายการได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ของเมืองไทย เล่าถึงการสร้างความมั่นคงให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์
 
3 เมษายน 2559
เดินทางไปพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล จังหวัดเพชรบุรี แหล่งอาหารของสรรพชีวิต คนทำให้ระบบนิเวศถูกรบกวน จากนั้นไปดูสัตว์หายากอย่างนกหัวโตมาลายู ที่หาดแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 
27 มีนาคม 2559
ทำอย่างไร จึงจะทำให้อาชีพ "ทำนาเกลือสมุทร" ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กอปรกับมีความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภ­าพให้ยังคงอยู่ และมีความยั่งยืน?
 
20 มีนาคม 2559
ถ้า... “ทะเลคู่กับชายหาด” แต่....อีกไม่นาน ประเทศเรากำลังเปลี่ยนให้แท่งคอนกรีตแข็งขนาดใหญ่เข้ามาแทนที่ชายหาดตลอดทั้งแนวชายฝั่งทะเลของประเทศ คนไทย...เอามั๊ย??? รายการธรรมชาติมาหานคร ลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จากชายหาดชะอำ ไปจนถึงอ่าวประจวบฯ เพื่อเสนอภาพความเปลี่ยนแปลงของชายหาดในปัจจุบันที่หายไป กลายเป็นกระสอบทราย หิน และแท่งคอนกรีตจากโครงการสร้างเขื่อนป้องกันการ กัดเซาะชายฝั่ง ที่ผู้เชียวชาญทางทะเลเรียกว่า “โครงสร้างที่ทำลายชายฝั่ง” และพาชมความงามของชายหาดที่เหลืออยู่ ซึ่งจะมีโครงการดังกล่าวมาสร้างในเวลาอันใกล้นี้
 
13 มีนาคม 2559
ร่วมพูดคุยกันต่อกับร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ที่คณะร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เผยแพร่วันที่ 29 มกราคม 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องสิทธิการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยย้ายบทบัญญัติจากหมวดสิทธิเสรีภาพ เป็นหมวดหน้าที่ของรัฐ
 
6 มีนาคม 2559
รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 บัญญัติเนื้อหาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลายหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมอย่างสมดุล ยั่งยืน อีกทั้งมีผลต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ซึ่งทำให้การเมืองภาคพลเมือง เติบโตต่อเนื่อง แต่พอมาถึงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 (เผยแพร่วันที่ 29 มกราคม 2559) เนื้อหาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องสิทธิชุมชนในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
 
28 กุมภาพันธ์ 2559
กว่า 20 ปี ในการทำงานของ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) ที่ตระเวนช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการให้ข้อมูลระดับนโยบาย จนถูกมองว่าเป็นผู้ขัดขวางการพัฒนา คุณหาญณรงค์จะมาเปิดใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงในการทำงาน และปัญหาการจัดกายสวรน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับอย่างจริงจัง รวมถึงช่องว่างระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน จนเป็นปัญหาเรื้อรัง
 
21 กุมภาพันธ์ 2559
ใครจะรู้ “ขมิ้น” รักษาผืนป่าได้! จากโครงการ “ชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า” โดยความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ของผืนป่าตะวันตก เริ่มเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวที­่ทำลายดิน มาปลูกพืชสวนอินทรีย์ รวมทั้งเลิกใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และไม่บุกรุกป่า ว่าแต่ “ขมิ้น” มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง­นี้
 
เรื่องราวอื่นๆ