facebook share
facebook share
The Report Thailand 2017: พระผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน
รายงาน Thailand Report 2017 ล่าสุดจาก Oxford Business Group
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย เสด็จสวรรคตเมื่อมีพระชนมพรรษา 88 พรรษา ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของโลก โดยทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489
ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย ทรงนำพาประเทศไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย จากการพัฒนาประเทศแบบเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตามลำดับ
ประเทศไทยได้ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลายครั้ง แต่ด้วยแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงมอบเป็นมรดกอันล้ำค่าให้กับปวงชนชาวไทย ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ มาได้อย่างปลอดภัย
กว่า 70 ปีที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่คงมั่นของประเทศ ทรงร่วมเป็นประจักษ์พยานแห่งประวัติศาสตร์ ผ่านการครองตำแหน่งผู้นำประเทศที่สำคัญของโลกกว่า 30 ท่าน อาทิ ประธานาธิบดีลินดอน จอห์นสัน ของสหรัฐอเมริกา นายเติ้ง เสี่ยวผิง อดีตประธานพรรคคอมมิวนิสจีน อดีตประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอโกลด์ ของฝรั่งเศส ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย 
ผู้นำเหล่านี้ และนานาประเทศ ต่างยอมรับในพระราชจริยวัตรและความทุ่มเทของพระองค์ให้กับงานด้านการพัฒนาประเทศไทย โดยทรงเป็นที่รู้จักในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา ผู้สร้างการเป็นแปลงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลก
 
เรื่องราวอื่นๆ