ข่าวและกิจกรรม - ของมูลนิธิมั่นพัฒนา
ข่าวและกิจกรรม - ของสถาบันอื่น
Sufficiency Economy Q&A
2 มิถุนายน 2559
ณ ห้องโลตัส สวีท 5-7 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท