facebook share
facebook share
previous
next
เครือข่ายอนาคตไทยเปิดตัวสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 ตอน “คิดดี...มีตังค์”
ลาน Life Style Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน
เครือข่ายอนาคตไทย

30 มีนาคม 2560

เปิดตัวสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 

ตอน "คิดดี...มีตังค์" สร้างวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ มีสตางค์

เครือข่ายอนาคตไทยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 112 องค์กร ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย"  โดยเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดละพฤติกรรมเชิงลบ (ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย ไร้สติ)  ล่าสุดเปิดตัวสื่อรณรงค์  "คิดดี...มีตังค์" มุ่งเน้นภาคปฎิบัติเพื่อให้คนไทยรู้จักการบริหารจัดการการเงินและทรัพยากรรอบตัวอย่างคุ้มค่า และสนุกกับการออมด้วยแอปพลิเคชัน ปฏิทิน และหนังโฆษณา “คิดดี...มีตังค์” ที่เปิดตัวภายในงาน โดยได้รับเกียรติ จาก นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ เลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย ร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ลาน Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  การให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ วิธีการใช้เงินอย่างชาญฉลาด พร้อมเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหลือเงินออม คือ ปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์  มีการสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน  ที่มีหลากหลายเมนู อาทิ เมนูตั้งฝันที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้ประเมินสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเมนูแรกในแอปพลิเคชัน ออกแบบให้สอดคล้องกับความใฝ่ฝันหรือความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน 5 เรื่องหลักๆ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายเรื่องการออมเงิน การซื้อบ้าน การซื้อรถ การท่องเที่ยวและการให้รางวัลกับตัวเอง ตามด้วย เมนูหา  เมนูออม และเมนูใช้ ซึ่งเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการหา ออม และใช้เงิน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งเป้าหมายไว้  นอกจากนั้น ยังมีศิลปินดารา ได้แก่ ท๊อป-พิพัฒน์, ตี๋-วิวิศน์ และ มะปราง- อลิสา มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า พร้อมวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีสไตล์ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายแบบง่ายๆ และมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
 
16.00 น.

ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง

 
16.30 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

 
16.35 น.

เปิด Video สรุปผลงานของเครือข่ายอนาคตไทยที่ผ่านมา

 
16.40 น.
เรียนเชิญ นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ เลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวเปิดงาน และกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 
16.45 น.

นายวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและผู้แทนเครือข่ายอนาคตไทยเล่าถึง Concept ของสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 โปสเตอร์ ปฏิทิน แอปพลิเคชัน คลิป Video และหนังโฆษณา “คิดดี...มีตังค์”

 
16.55 น.

เปิดคลิป Video และหนังโฆษณา “คิดดี...มีตังค์”

 
17.05 น.
ร่วมแชร์ประสบการณ์วิถีพอเพียงแบบคนรุ่นใหม่ โดย ผู้ที่มีประสบการณ์ นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล และศิลปิน ดารา พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (ท็อป) วิวิศน์ บวรกีรติขจร (ตี๋เอเอฟ) อลิสา ขุนแขวง (มะปราง)
 
17.25 น.

ถ่ายภาพร่วมกัน

 
17.30 น.

จบงาน / สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหารและดาราที่มาร่วมงาน