facebook share
facebook share
previous
next
หนังสือ Thailand's Sustainable Business Guide
-
มูลนิธิมั่นพัฒนาและภาคีหลักจากภาคธุรกิจ

มูลนิธิมั่นพัฒนาและภาคีหลักจากภาคธุรกิจ เตรียมเปิดตัวหนังสือ Thailand’s Sustainable Business Guide  ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยหนังสือเล่มดังกล่าวจะช่วยไขข้อสงสัยให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้จริงหรือไม่? หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบที่ชัดเจนได้ ด้วยงานเขียนจากนักวิชาการและบุคคลในแวดวงธุรกิจที่มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยกรณีศึกษาและเครื่องมือช่วยเรียนรู้และลงมือทำอีกมากมาย ที่ทำให้หนังสือกลายเป็นคัมภีร์ของการบริหารธุรกิจด้วยหลักคิดแห่งความพอเพียงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงบนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทของประเทศและโลกผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและความสุขที่ยั่งยืนของสังคมส่วนรวม

      

Thailand’s Sustainable Business Guide  เป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ เอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ (EDM) ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนาและบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย บทความกว่า 24 บทความที่นำเสนอในหนังสือ ได้รับการกลั่นกรองโดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักเขียนที่มีชื่อเสียง และมีบทสัมภาษณ์กว่า 30 เรื่อง ด้วยความยาว 344 หน้า ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเนื้อหา รูปภาพอินโฟกราฟิก และสถิติที่น่าสนใจ คณะผู้จัดทำเชื่อว่า Thailand’s Sustainable Business Guide จะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงอันทรงคุณค่าสำหรับผู้บริหารในธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษาและนักวิชาการยังสามารถศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืนจากหนังสือเล่มนี้ได้ เพราะได้นำเสนอตัวอย่างการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

เนื้อหาที่สำคัญยิ่งใน Thailand’s Sustainable Business Guide คือการแสดงให้เห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี และหนังสือเล่มนี้ได้รับการอ่านทบทวนโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสืออันประกอบด้วยผู้นำที่เป็นที่ยอมรับในสังคมธุรกิจของไทย ได้แก่ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส หอการค้าไทย ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Thailand’s Sustainable Business Guide  เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ในซีรีส์หนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำนักพิมพ์ เอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ (EDM) ได้จัดทำขึ้น โดยเล่มแรกได้แก่ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook เล่ม 1 และเล่ม 2 ที่ได้ทำหน้าที่สำรวจสถานะและความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อองค์การสหประชาชาติประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ตามด้วยหนังสือ A Call To Action: Thailand and the Sustainable Development goals ที่จัดพิมพ์ไปเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว และล่าสุดคือ Thailand’s Sustainable Business Guide เล่มนี้ที่ได้เจาะลึกลงมายังภาคธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ศึกษาและร่วมกันก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ร้าน Asia Book และ Kinokuniya รวมถึง amazon.com เริ่มตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2560 นี้เป็นต้นไป