งานสื่อสารระดับประเทศ - ของมูลนิธิมั่นพัฒนา
งานสื่อสารระดับประเทศ - ของสถาบันอื่น
มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "ศรัทธา-สักการะ"
27 - 29 มกราคม 2559
วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา