งานสื่อสารระดับประเทศ - ของมูลนิธิมั่นพัฒนา
TSDF-TRF Sustainability Forum 2/2016
11 - 13 พฤศจิกายน 2559
(11 พ.ย.59) ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 อโศก กรุงเทพฯ และ (12-13 พ.ย.59) โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ. นครปฐม
งานสื่อสารระดับประเทศ - ของสถาบันอื่น
มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "ศรัทธา-สักการะ"
27 - 29 มกราคม 2559
วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา